Rebecca Saunders Vienna Vegetable Orchestra Bent Sørensen Brandon LaBelle Aarhus Symfoniorkester (dir. Andreas Hansson)
DYGONG asamisimasa Curious Chamber Players Scenatet Hanna Hartman Staalplaat Soundsystem Carl Emil Carlsen
< forrige
Brandon LaBelle
Brandon LaBelle er kurator for installationen Test Tone
Eksternt link:
Brandon LaBelle
(USA)
 

Hvordan vil du karakterisere kunstens potentiale?
Kunst kan være en slags tilbud til fantasien til at stimulere forskellig kritisk reflektion, marginale nydelser, sociale mekanismer, der altid vil indeholde et spektrum af alternative synspunkter.

Hvilke muligheder/kvaliteter og begrænsninger finder du i lyden som materiale?
Lyd kan give os en fornemmelse af intimitet og mening, samtidig med at den er flertydig og provokerende.

Hvordan adskiller musikalsk tid sig fra urets regelmæssige og udmålte tid?
Musikalsk tid er tilsyneladende potentielt tiden, hvor der lyttes. En form for opmærksomhed, der skaber forbindelse, interaktion og brud styret eller bestemt af det hørbare.

Hvad kendetegner dit projekt på årets SPOR festival?
Tiden det tager at komme fra form til formløshed.

 

MEDVIRKENDE:
Carl Emil 1982

SPOR2008